De gemeente Almere is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de webpagina werkgeversserviceteam.nl.

De gemeente Almere is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar webpagina, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij u gebruikmaakt van de online dienst via de werkgeversportal. Informatie over bezoeken aan werkgeversserviceteam.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) worden gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Alleen bij misdragingen van personen op de pagina's waar gereageerd kan worden, behoudt gemeente Almere zich het recht voor IP-nummers te blokkeren om voor kortere of langere tijd te reageren. De persoonsgegevens die u op verzoek verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw (aan)vraag of reactie dan wel voor het verstrekken van nadere informatie over en de verbetering van onze dienstverlening.

Doel www.werkgeversserviceteam.nl

Werkgeversserviceteam.nl is een website van de gemeente Almere bedoeld om werkgevers te informeren over de diensten van het werkgeversserviceteam. In het bijzonder wil de gemeente Almere een gemakkelijke mogelijkheid bieden om vacatures te melden. De gemeente Almere gaat dan voor de werkgever op zoek naar een geschikte kandidaat ter vervulling van de vacature.

Plaatsen vacature op besloten deel van de site

De werkgever meldt zich eerst aan als nieuwe gebruiker op  werkgeversserviceteam.nl. Dit doet hij door met zijn Kamer van Koophandelnummer een inlog aan te vragen. Dit is nodig, omdat gemeente Almere wil controleren of de persoon een onderneming drijft voordat hij toegang krijgt tot het besloten deel van de site. Nadat de werkgever is aangemeld als nieuwe gebruiker kan hij met de inloggegevens inloggen. Vervolgens kan de werkgever een vacature plaatsen. Dit stelt de gemeente Almere in de gelegenheid om een geschikte kandidaat voor de vacature te vinden.  

Garantie              

De gemeente Almere kan niet garanderen dat werkgevers en partners zich houden aan de privacywetgeving.

Klanttevredenheid

De gemeente Almere voert steekproefsgewijs klanttevredenheidsonderzoeken uit voor verbetering van de dienstverlening. Hiervoor bellen wij personen die kortgeleden contact hebben gehad met de gemeente Almere. Voor de enquête geven wij het doel aan en vragen wij toestemming. Als de klant aangeeft niet meer gebeld te willen worden, dan nemen wij het telefoonnummer op in een eigen 'belmeniet'-register. Dit register wordt vóór elke enquête geraadpleegd en de nummers hierin worden niet gebeld. De telefoonnummers worden na twee weken vernietigd.

Als u belt met de gemeente Almere kan het telefoongesprek worden opgenomen. Dit gebeurt voor kwaliteitsdoeleinden en vindt steekproefsgewijs plaats. De opnames worden na 14 dagen automatisch vernietigd.

Wijzigingen

De gemeente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt uw gegevens altijd opvragen, zo nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente Almere via 14 036.

Beveiliging

De gemeente Almere maakt gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

 

temp content

even geduld a.u.b.