Jobcoaching

De jobcoach richt zich op praktische zaken als werktempo, ritme, communicatie, sociale interactie en motivatie. Maar ook zaken in de privésfeer of attitudes ten aanzien van werk kunnen onderwerp van begeleiding zijn. Het technisch aanleren van de functie zien we als een verantwoordelijkheid van u als werkgever.

 

Jobcoaching arbeidsbeperkten Participatiewet
Door de invoering van de Participatiewet zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning naar en tijdens werk voor mensen met arbeidsvermogen die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen.

De voordelen voor de werkgever zijn:
Het verkrijgen van een gemotiveerde werknemer;

  • 1 contactpersoon vanuit de gemeente;
  • Proefplaatsing van 2 maanden;
  • De mogelijkheid voor loonkostensubsidie naar aanleiding van een loonwaardemeting tijdens proefplaatsing;
  • Wettelijke no-risk polis;
  • Jobcoaching vanuit de gemeente op de werkvloer 
  • Eventuele aanpassingen op de werkplek.

 

temp content

even geduld a.u.b.