Welke diensten kunnen wij bieden?

 

Werving & selectie: 

U kunt bij ons terecht zowel voor het aanbieden van vacatures als voor het aanbieden van werkervaringsplekken of onbetaalde stageplekken. Onze database omvat duizenden werkzoekenden. Wij hebben daarnaast ook direct toegang tot de bestanden van het UWV Werkbedrijf, het ROC, Brancheorganisaties, kenniscentra en het locale bedrijfsleven. Elke kandidaat spreken wij eerst zelf. Alleen kandidaten die door onze voorselectie zijn gekomen, stellen wij aan u voor.

 

Advies en begeleiding:

Voldoen de kandidaten net niet aan het gevraagde profiel? Dan zoeken wij aanvullende mogelijkheden. Denk daarbij aan subsidies, scholing, een no risk polis of aan begeleiding op de werkvloer in de vorm van een jobcoach. Ook  kunt u rekenen op een actieve verzuimbegeleiding mbt bij u  geplaatste kandidaten.

 

SROI (Social Return On Investment):

Dit houdt in dat de gemeente afspraken maakt met opdrachtnemers van gemeentelijke investeringsprojecten over sociale doelen. Van opdrachtnemers wordt verwacht dat zij tenminste 5 procent van hun opdrachtsom besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiairs. De gemeente Almere voert een duurzaam inkoopbeleid. De Social Return regeling is hier een onderdeel van. Het is een regeling ter bevordering van de werkgelegenheid in Almere. Tegelijk biedt het ook de kans voor een opdrachtnemer om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

 

temp content

even geduld a.u.b.